Sfēras

/Nav iespējams advokātu birojā sniegt juridisko palīdzību kādā sfērā, nepārzinot citas, jo tās vienmēr atrodas ciešā savstarpējā saistībā un mijiedarbībā: komerctiesības ar saistību tiesībām (jeb līgumu tiesībām) un darba tiesībām, ģimenes tiesības ar saistību tiesībām, mantošanas tiesībām, dzīvokļu tiesības ar ģimenes tiesībām. Ir jāspēj saredzēt robežšķirtne, kur kāda civilo tiesību sfēra pārkāpj krimināltiesību robežu. Tās ir zināšanas bez kurām advokāta kvalifikāciju nav iespējams iegūt.

Tādēļ birojā mēs varam sniegt juridisko palīdzību un, nepieciešamības gadījumā, pārstāvību tiesā sekojošās sfērās:

 

  • Dažādu veidu līgumu sagatavošana, ko veicam jau ilgāk kā 10 gadus (par konkrētiem līgumu veidiem interesēties atsevišķi).

  • Dzīvokļu tiesības.

  • Nekustamo īpašumu/citu īpašumu noma, atsavināšana, sadale un citi ar īpašumu saistīti darījumi.

  • Ģimenes tiesības (laulāto personiskās tiesības, laulāto mantiskās tiesības, vecāku  un bērnu personiskās tiesības).

  • Komerctiesības (līgumi, tai skaitā uzņēmumu dibināšana, iegāde un apvienošana).

  • Apdrošināšanas strīdu noregulēšana.

  • Nodrošinām juridisko palīdzību un aizstāvību krimināllietās pirmstiesas kriminālprocesā un tiesā.

Castellum
Zvērinātu Advokātu Birojs

Tālrunis: +371 28686881

Skolas iela 9-15, Riga, LV-1010

LV | EN | RU